Suomen Mediataideverkoston ehdotus kulttuurivaihdon toteuttamisesta mediataiteen osalta

Suomen mediataideverkosto.

Opetusministeriölle
Helsinki 30.4.2010

Suomessa on useita mediataiteeseen keskittyneitä organisaatioita, jotka ovat jo vuosien ajan eri tavoin edistäneet kotimaisten tekijöiden kansainvälistymistä. Suomen Mediataideverkosto on uusi yhdistys, jonka tavoitteena on edistää mediataiteen organisaatioiden yhteistyötä ja kehittää koko kentän toimintaa ja kansainvälisyyttä. Verkoston on tarkoitus toimia kevyenä organisaationa, joka mahdollistaa eri toimijoiden välisen yhteistyön. Tämä on vaihtoehtoinen malli keskitetyille kulttuurivaihdon organisaatiolle kuten FRAME ja useiden eri taiteidenalojen tiedotuskeskukset. Yhdistyksen perustajajäsenet ovat Alternative Party, AV-arkki, Cartes, FixC, MUU ry, m-cult ja Pixelache/Pikseliähky.

Suomen Mediataideverkosto toivoisi jatkossa aktiivisempaa yhteistyötä kuvataiteen ja mediataiteen kansainvälistymisen edistämiseksi. Mediataidetta ei voi käsitellä ainoastaan kuvataiteen alalajina, vaan se on oma itsenäinen alueensa jolla on omat kansainväliset tapahtumansa, verkostonsa ja tiedotuskanavansa. Osa mediataiteen tekijöistä mieltää oman toimintansa osaksi kuvataidetta, toisille taas luonnollisempi vertauskohta voi olla esimerkiksi elokuva, performanssi tai yhteisötaide.

Mediataiteen osalta kansainvälistymistä edistetään tällä hetkellä mm. seuraavin tavoin:

Alternative Party: Alternative Party ry on keskittynyt mediataiteen erityisalaan: demoscene-kulttuuriin, jonka juuret ovat erityisen vahvasti Euroopassa. Suomessa on lukuisia kansainvälisesti tunnustettuja demoryhmiä, sekä yksittäisiä taiteilijoita. Yhdistyksellä on vahvat suhteet alan kotimaisiin ja kansainvälisiin verkostoihin ja toimijoihin. Alternative Party ry:n keskeisin toimintamuoto on järjestää vuosittaista festivaalia, joka edistää digitaalista kulttuuria ja demoscene-taidetta tarjoamalla taiteen harjoittajille paitsi kokoontumismahdollisuuden ja taidenäyttelyn, myös demo-kulttuuriin vahvasti kuuluvat kilpailut. Alternative Party ry harjoittaa kulttuurivaihtoa tuomalla festivaaleille kansainvälisiä esiintyjiä, sekä tukemalla kotimaisten taiteilijoiden teosten näkyvyyttä ulkomailla. Vuonna 2009 festivaalilla esiintyi näyttelyssä ja kilpailuissa yhteensä kuusi kansainvälistä ryhmää mm. Isosta Britanniasta ja Ruotsista. Yhdistyksen tavoitteena on laajentaa kansainvälistä toimintaansa tulevina vuosina vahvistamalla vastavuoroista taiteilija- ja teosvaihtoa ja viemällä Demoseinä-hanketta ulkomaille.

AV-arkki: AV-arkki, suomalaisen mediataiteen levityskeskus, on taiteilijoiden vuonna 1989 perustama voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka jäseninä on noin 170 suomalaista mediataiteilijaa. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on levittää ja promotoida jäsentensä mediataidetta. Lisäksi AV-arkki toimii yhteistyössä Kuvataiteen keskusarkiston mediataiteen arkiston kanssa mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin osalta. AV-arkki pyrkii myös ajamaan jäsentensä etua ja edistämään mediataiteen ja -kulttuurin asemaa yleisesti. AV-arkki on jo yli 20 vuoden ajan tehnyt uraauurtavaa työtä avaamalla taiteilijoille mahdollisuuksia saada työtään tunnetuksi kansainvälisesti. AV-arkin toiminta on myötävaikuttanut suomalaisen mediataiteen kansainväliseen menestykseen. Toiminta on ainutlaatuista sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa.

CARTES: Espoon Taide-ja Tietotekniikkakeskus Cartes järjestää ja tuottaa uutta teknologiaa soveltavia taidetapahtumia ja taideteoksia sekä edistää alan tutkimustoimintaa. Cartesin vuosittain järjestämä uusmediataidefestivaali Cartes Fluxesittelee ajankohtaisia kotimaisen ja kansainvälisen uusmediataiteen suuntauksia ja edistää osaltaan kulttuurivaihtoa Suomen mediataiteen kentällä. Cartes tukee kotimaisia ja ulkomaisia ääni- ja mediataideprojekteja sekä järjestää tuotantoresidenssejä studiotilassaan. Lisäksi Cartes pitää aktiivisesti yhteyttä kansainvälisiin sidosryhmiinsä ja vie tuottamiaan teoksia esitettäväksi myös ulkomaille.

FixC: FixC osuuskunnan tavoitteena on videotaiteen ja kokeellisen elokuvan tunnettuuden lisääminen ja levitys. FixC järjestää levitys- ja screeningtoimintaa, installaationäyttelyjä sekä live-esityksiä Suomessa ja ulkomailla. Vuonna 2009 FixC lanseerasi FixC OPENIN, ilmaisen avoimen lähdekoodin verkkotyökalun suomalaisille tai Suomessa asuville liikkuvan kuvan ammattitaiteilijoille omaehtoista esittäytymistä ja tiedottamista varten.

m-cult: Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry on 10-vuotisen toimintansa aikana ylläpitänyt mediataiteen ja digitaalisen kulttuurin tietopalvelua, kehittänyt uusia jakelukanavia sekä laatinut mediataidealaa koskevia kotimaisia ja kansainvälisiä selvityksiä. m-cultin yhteistyökumppaneina on johtavia kansainvälisiä elektronisen taiteen keskuksia ja verkostoja. Tapahtumatuottajana m-cult on luonut alan kulttuurivaihdolle ja -viennille puitteita myös merkittävissä festivaaleissa kuten ISEA2004 (Helsinki ja Tallinna) sekä Media Facades 2010 (Berliini, Bryssel, Budapest, Helsinki, Linz, Liverpool ja Madrid). 

MUU ry: Vuodesta 1987 asti toiminut taiteilijajärjestö MUU ry edistää Suomessa ympäristö-, media-, video- ja valotaidetta, sekä uusia esittäviä taiteita kuten performanssia ja äänitaidetta. MUU tekee laajaa yhteistyötä sekä kotimaisten että ulkomaisten taide- ja kulttuurijärjestöjen kanssa. Yhdistyksessä on huhtikuussa 2010 550 taiteilijajäsentä, joista noin 40-60 % työskentelee mediataiteen alueella. Mediataide näkyy kaikessa järjestön monipuolisessa toiminnassa: sekä galleriassa, koulutustoiminnassa että erillisissä taideprojekteissa. MUU Media Base on taiteilijoiden käyttöön tarkoitettu digitaalinen työtila, toiminnallinen keskus ja ammatillinen kohtaamispiste, joka on ollut myös Suomessa vierailevien ulkomaisten taiteilijoiden käytössä. MUU on jäsenenä HIAP, Helsinki International Artist-in-residence -ohjelmassa sekä tekee yhteistyötä myös Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön vierasateljeetoiminnan kanssa. Audio Autographs on kansainvälinen äänitaiteen hanke, joka aloitti nettiradiotoiminnan kesällä 2009 ja on tuottanut äänitaiteen tapahtumia mm. Norjaan Insomnia festivaaleille ja Saksaan Altonale festivaaleille.

Pixelache/Pikseliähky:  Pikseliähky on Pohjoismaiden suurin elektronisen taiteen tapahtuma ja tässä asemassa merkittävä kansainvälinen kohtaamisfoorumi. Pikseliähky on järjestänyt Helsingissä taiteilijoiden tuotantoresidenssejä vuodesta 2004 lähtien (nykyisin yhteistyössä HIAP:n kanssa). Pikseliähky koordinoi kansainvälistä festivaalien verkostoa, joka on levittäytynyt kahdeksaan eri maahan (Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti, Ranska, Turkki, Kolumbia, Senegal). Verkoston kautta monet kotimaiset tekijät saavat vuosittain töitään esille kansainvälisissä mediataiteen tapahtumissa.

Arte ry / Sumu-residenssi: Arte ryon ylläpitänyt vuodesta 2006 lähtien kansainvälistä mediataiteen residenssiä. Sumu-residenssi sijaitsee Arten Titanik-gallerian yhteydessä Turun keskustassa. Residenssissä on vieraillut vuosien 2006-2010 aikana 35 taiteilijaa 20 eri maasta. Residenssitaiteilijat toimivat usein yhteistyössä paikallisväestön, alueen oppilaitosten ja taiteilijoiden kanssa. 

Suomen Mediataideverkosto käynnistää toimintansa vuoden 2010 aikana ja toivoo myös jatkossa aktiivista dialogia Opetusministeriön ja kuvataiteen toimijoiden kanssa.