Avoin tieto

Avoin tieto yhdistää tekijäyhteisöjä ja saavuttaa yleisöjä

MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hankkeessa pyrittiin lähestymään arkistointia ja tiedon keruuta avoimen kulttuurin näkökulmasta. Avoin kulttuuri toi kotimaiset tekijäyhteisöt yhteen tallentamaan ja täydentämään mediataiteen historiaa yhdessä.

OMA – Ontology for Media Art julkaistiin Kansalliskirjaston ylläpitämässä Finto-sanastopalvelussa. Siihen koottiin kolmella kielellä (fi, sv, en) sanastoa mediataiteen lajeista, tekniikoista, materiaaleista ja estetiikasta. Tietolähteinä käytettiin mediataiteen kansainvälisiä sanastoja, kirjallisuutta ja teosten sisällönkuvailuja ja asiantuntijoita.

Käsitteistö lisättiin myös Wikidataan, jossa se on kansainvälisen yhteisön hyödynnettävissä. Wikimedian alustat Wikidata, Wikimedia Commons ja Wikipedia ovat osa avoimen tiedon monisyistä ja monikielistä ekosysteemiä.

Tulossa on myös MEHI-hankkeen toimittama suomalaisen mediataiteen tietokanta, johon on kerätty viitetiedot 979 mediataideteoksesta sekä 1595 taiteilijasta, tekijästä ja yhteisöstä. Tavoitteena on tallettaa julkaista viitetietokannan teostiedot kolmella kielellä (fi, sv, en) Kansalliskirjaston finna.fi-palvelussa.

Tekijänoikeus suojaa jokaista teosta sen syntyhetkestä alkaen. Tekijänoikeus antaa tekijälle yksinoikeuden hyötyä teoksestaan taloudellisesti. Se myös takaa tekijän moraalisen oikeudet, mm. oikeuden tulla nimetyksi teoksen tekijänä. Mediataiteilijat ovat voineet lisensoida tunnistekuvia teoksistaan avoimilla lisensseillä tietokannan tietojen avointa julkaisemista varten. Tällä ei ole vaikutusta itse taideteosten tekijänoikeuksiin, jotka ovat säilyneet muuttumattomina.

Tiedon avoin jakaminen mahdollistaa eri tahoilla olevan tiedon yhdistämisen tekijöistä, teoksista ja mediataiteen historiasta, ja tiedon tuottamiseen voi kuka tahansa osallistua. 

MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hankkeen avoimen tiedon asiantuntija Susanna Ånäsin kokoama laaja tietopaketti kertoo, mitä hyötyä avoimilla alustoilla julkaisemisesta on, mitä siinä kannattaa huomioida ja miten se tehdään.


Avoimen tiedon koulutus ja asiantintijatyö toteutettiin MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hankkeessa. Avoimen tiedon kokonaisuutta koordinoi Mediakulttuuriyhdistys M-cult ja asiantuntijana toimi Susanna Ånäs / Revolve Interactive. MEHI-hanketta rahoittivat AVEK, Koneen Säätiöopetus- ja kulttuuriministeriöOskar Öflundin säätiöSuomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden.

Mediataideverkoston rahoittajat.

Suomen Mediataideverkoston johtamaan MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hankekonsortioon 2021–2023 kuuluivat AV-arkki ry, Mediakulttuuriyhdistys M-cult ry, MUU ry, Poike Productio Oy, Suomen biotaiteen seura ry ja Suomen valotaiteen seura FLASH ry.

MEHI-konsortion logot.