Tietokanta

Eric Tigerstedt: Amplitudiäänipiirros filmille.
Eric Tigerstedt: Amplitudiäänipiirros filmille, 1915?. Kuva: Eric Tigerstedt -kokoelma, Tekniikan museo.

Mediataiteen tietokanta-aineiston kokoaminen on käynnissä

MEHI-hankkeen perustan muodostaa tietokanta, johon kootaan edustava kokonaisuus suomalaisen mediataiteen historiaa kattaen mediataiteen eri alalajit ja ajanjaksot 1900-luvun puolivälistä 2020-luvulle. Tietokantaan kootaan 2500 tietuetta – teoksia, tapahtumia ja toimijoita – sisältäen teosten ja tapahtumien kuvauksen ja metadatan. Tietokanta on kolmikielinen, ja sen kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Aineiston tietokantaan tuottaa 20 kumppaniyhteisöä edustaen mediataiteen järjestöjä, festivaaleja ja tuotantoyhtiöitä yhteistyössä MEHI-informaatikko Sandra Lindblomin kanssa. Tiedot toimitetaan yhtenäiseen muotoon taulukoissa, joista tiedot viedään museoalan käyttämään MuseumPlus-järjestelmään.

Lopuksi tietueet viimeistellään monikanavaiseen julkaisuun, jonka myötä tiedot tulevat miljoonien käyttäjien ulottuville Suomessa ja kansainvälisesti:

  • Kansallisgallerian arkisto: koko tietokanta-aineisto, teokset ja tapahtumat sekä muu hankkeen tuottama tieto siirtyy Kansallisgallerian omistukseen ja tutkijoiden saataville.
  • Finna-palvelu: tietokannan teostiedot julkaistaan Finnassa ja täydennetään toimitetuilla teema-artikkeleilla hankkeen omassa Finna-näkymässä.
  • Europeana-palvelu: tietokannan teostiedot avataan osaksi jaettua eurooppalaista kulttuuriperintöä.
  • Wikidata: tietokannan data avataan Wikidatassa, jossa se rikastuu osana kansainvälisen tiedontuotannon yhteisöä.

MEHI on historiahanke, ja tietokantaan tallennettavan aineiston valitseminen on alan historiankirjoituksen kannalta tärkeä tehtävä. Tavoite on luoda mediataiteen sisällöllistä, esteettistä ja teknologista moninaisuutta ja suomalaisen mediataiteen vaiheita ja erityispiirteitä kuvastava kokonaisuus. Klassikoiden lisäksi tietokantaan tallennetaan katveeseen jäänyttä mediataiteen historiaa: uusia avauksia ja unohdettuja avainteoksia.

Tietokannan rajaukset tehdään aineistoa tuottavien kumppaniyhteisöjen ja MEHI-asiantuntijaryhmän yhteistyönä. Lisäksi avataan kysely, jolla alan toimijoilta ja yleisöiltä kootaan ehdotuksia merkityksellisistä teoksista.

Tietokanta-aineiston kokoaminen käynnistyi helmikuussa 2022 ja tulokset julkaistaan vuonna 2023.