Tietokanta

Mediataiteen tietokanta materiaaleja, diat, cdt, videonauhat.

Mediataiteen tietokanta

MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hankkeessa luetteloitiin viitetiedot 1000 mediataideteoksesta sekä 1594 taiteilijasta, tekijästä ja yhteisöstä. Tiedot toimitettiin kolmella kielellä (fi, sv, en). Parhaillaan viimeistellään viitetietokannan säilytykseen ja julkaisemiseen liittyviä teknisiä yksityiskohtia julkaistavaksi vuoden 2024 alkupuolella.

Aineistoa tietokantaan kerättiin kumppaniyhteisöille järjestetyissä työpajoissa. Tiedon toimittajiin lukeutui 20 mediataiteen järjestöä, festivaalia ja tuotantoyhtiötä.

Tietokantatyön tavoitteena oli luetteloida tietoa suomalaisesta mediataiteesta sellaisessa muodossa, että tieto on helposti löydettävissä, jatkokäytettävissä ja avattavissa eri alustoilla. Yhdenmukaisuus ja systemaattisuus ovat laadukkaan tiedonkeruun avaintekijöitä. Tiedonkeruun tueksi luotiin yhteinen, päivittyvä ja tarkentuva luettelointiohje. Ohje on luettavissa Google Docs -tiedostona, ja siihen voi lisätä kysymyksiä ja kommentteja. MEHI-hankkeen luettelointiohje perustuu museoalan standardeihin.


MEHI-hankkeen tunnuksessa tekstin alla on Tuomo Tammenpään suunnittelema digitaalinen siveltimenveto.

Viitetietokannan toteutuksesta vastasivat informaatikko Sandra Lindblom ja MUU r.y. Tietokanta toteutettiin osana MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hanketta, jota rahoittivat AVEK, Koneen Säätiö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Oskar Öflundin säätiö, Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden.

Mediataideverkoston rahoittajat.

Suomen Mediataideverkoston johtamaan MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hankekonsortioon 2021–2023 kuuluivat AV-arkki ry, Mediakulttuuriyhdistys M-cult ry, MUU ry, Poike Productio Oy, Suomen biotaiteen seura ry ja Suomen valotaiteen seura FLASH ry.

MEHI-konsortion logot.