Materiaalipankki 

Mediataideteosten luetteloinnin taulukko

MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hankkeessa luotiin mediataideteosten luetteloinnin taulukko.
Voit ladata tästä yksinkertaistetun version hankkeen taulukosta (Excel-taulukko, koko 95 KB):


Konservoinnin suunnittelun ja raportoinnin lomake

MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hankkeessa luotiin Konservoinnin suunnittelun ja raportoinnin lomake.
Voit ladata lomakkeen tästä täytettävänä pdf:nä tai Word-tiedostona (koot: .pdf 260 KB, .doc 88 KB):


Suomalaisen mediataiteen aikajana

Suomen mediataiteen varhaisia impulssieja voidaan havaita jo 1800-luvun sähkö­-, ääni­- ja valokokeiluissa. MEHI-hankkeen kokoama aikajana alkaa vuodesta 1878, jolloin ääniä tallennettiin fonografilla. Aikajana yltää vuoteen 2019, jolloin suomalaisia mediataideteoksia palkittiin elokuvafestivaaleilla ja mediataiteilijat työskentelivät muun muassa Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERNissä ja vasta avatussa Helsingin keskustakirjasto Oodissa. MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hankkeen suunnittelu käynnistyi. Aikajanan ovat toimittaneet Petri Kuljuntausta, Perttu Rastas ja Minna Tarkka ja se on julkaistu myös Suomalaisen mediataiteen vuosisata -antologiassa.


Susanna Ånäsin esitys
Kuvien vieminen Wikimedia Commonsiin

Tekijänoikeus suojaa jokaista teosta. Se antaa tekijälle yksinoikeuden hyötyä teoksestaan taloudellisesti ja takaa tekijän moraalisen oikeudet, mm. tulla nimetyksi teoksen tekijänä. Mediataiteilija voi lisensoida avoimesti teosta edustavan tunnistekuvan, vaikka itse taideteoksen tekijänoikeudet säilyvät muuttumattomina. Lisensointi koskee tällöin vain kuvaa, ei koko teosta.

Avoimen tiedon asiantuntija Susanna Ånäsin kokoama tietopaketti kertoo, mitä hyötyä avoimilla alustoilla julkaisemisesta on ja mitä siinä kannattaa huomioida.


Wikipaja 4.8.2022: Mediataiteen historia Wikipediaan

Wikipaja on suunnattu mediataiteilijoille, mediataideorganisaatioille ja mediataiteen parissa työskenteleville sekä kaikille mediataiteesta kirjoittamisesta kiinnostuneille. Wikipajalle tavoitteena on, että jatkossa Wikipediasta löytyisi enemmän tietoa Suomen mediataiteesta!


Webinaari 14.6.2022: Mediataide ja metadata – luettelointi ja ontologiat

Webinaari on suunnattu mediataiteilijoille, mediataideorganisaatioille ja mediataiteen parissa työskenteleville. Tavoitteena on, että osallistujat saavat käytännön oppia ja uusia näkökulmia mediataideteoksia, mediataidetapahtumia ja taiteilijoita koskevan tiedon laadukkaaseen tallettamiseen.Missä muodossa teosten ja tapahtumien tietoja kerätään MEHI-tietokantaan?

MEHI-tietokantaan kootaan tietoa mediataiteesta sellaisessa muodossa, että tieto on helposti löydettävissä, jatkokäytettävissä ja avattavissa eri alustoilla. Yhdenmukaisuus ja systemaattisuus ovat laadukkaan tiedonkeruun avaintekijöitä. Tiedonkeruun tueksi on luotu yhteinen, päivittyvä ja tarkentuva luettelointiohje. Ohje on luettavissa Google Docs -tiedostona, ja siihen voi lisätä kysymyksiä ja kommentteja. MEHI-hankkeen luettelointiohje perustuu museoalan standardeihin.


MEHI-hankkeen tunnuksessa tekstin alla on Tuomo Tammenpään suunnittelema digitaalinen siveltimenveto.

Materiaalipankki toteutettiin osana MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hanketta, jota rahoittivat AVEK, Koneen Säätiö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Oskar Öflundin säätiö, Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden.

Mediataideverkoston rahoittajat.

Suomen Mediataideverkoston johtamaan MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hankekonsortioon 2021–2023 kuuluivat AV-arkki ry, Mediakulttuuriyhdistys M-cult ry, MUU ry, Poike Productio Oy, Suomen biotaiteen seura ry ja Suomen valotaiteen seura FLASH ry.

MEHI-konsortion logot.