Ontologia

OMA - Mediataiteen ontologia

OMA – Mediataiteen ontologia

Mediataide on suhteellisen nuori ja jatkuvasti muuttuva taiteenala, jota luonnehtivat moninaiset alalajit ja uusien teknologioiden käyttö. Tämän seurauksena alan terminologia on vakiintumatonta ja vailla toimivia rakenteita. Haaste on todettu erityisesti museoissa ja muissa organisaatioissa, jotka pyrkivät luetteloimaan kokoelmissaan olevia mediataideteoksia.

OMA – Mediataiteen ontologia julkaistiin kesäkuussa 2022 Kansalliskirjaston ylläpitämässä Finto-sanastopalvelussa. OMA kattaa mediataiteen alalajit ja rinnakkaiset taiteenalat sekä alan tekniikkaan, materiaaleihin ja estetiikkaan liittyvät käsitteet. Kolmikielisen (fi, sv, en) ontologian tietolähteinä olivat mediataiteen kansainväliset sanastot, alan kirjallisuus ja teosten sisällönkuvailut sekä mediataiteen erityisalojen asiantuntijat. Luotu käsitteistö linkitettiin ja lisättiin myös Wikidataan, jossa se on kansainvälisen yhteisön hyödynnettävissä.


MEHI-hankkeen tunnuksessa tekstin alla on Tuomo Tammenpään suunnittelema digitaalinen siveltimenveto.

OMA – Ontology for Media Art –mediataideontologian toteutuksesta MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hankkeessa vastasivat Mediakulttuuriyhdistys M-cultin informaatikko Mira Rissanen ja toiminnanjohtaja Minna Tarkka. Wikidata-tukena toteutuksessa oli avoimen tiedon asiantuntija Susanna Ånäs ja pääyhteistyökumppanina Kansalliskirjaston ylläpitämä Finto-palvelu. Ontologia toteutettiin osana MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hanketta, jota rahoittivat AVEK, Koneen Säätiö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Oskar Öflundin säätiö, Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden.

Mediataideverkoston rahoittajat.

Suomen Mediataideverkoston johtamaan MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hankekonsortioon 2021–2023 kuuluivat AV-arkki ry, Mediakulttuuriyhdistys M-cult ry, MUU ry, Poike Productio Oy, Suomen biotaiteen seura ry ja Suomen valotaiteen seura FLASH ry.

MEHI-konsortion logot.