Ontologia

OMA - Mediataiteen ontologia

OMA – Mediataiteen ontologia on julkaistu!

Mediataide on suhteellisen nuori ja jatkuvasti muuttuva taiteenala, jota luonnehtivat moninaiset alalajit ja uusien teknologioiden käyttö. Tämän seurauksena alan terminologia on vakiintumatonta ja vailla toimivia rakenteita. Haaste on todettu erityisesti museoissa ja muissa organisaatioissa, jotka pyrkivät luetteloimaan kokoelmissaan olevia mediataideteoksia.

OMA – Mediataiteen ontologia

OMA – Mediataiteen ontologia on julkaistu kesäkuussa 2022 Kansalliskirjaston ylläpitämässä Finto-sanastopalvelussa. OMA kattaa mediataiteen alalajit ja rinnakkaiset taiteenalat sekä alan tekniikkaan, materiaaleihin ja estetiikkaan liittyvät käsitteet. Kolmikielisen (fi, sv, en) ontologian tietolähteinä ovat olleet mediataiteen kansainväliset sanastot, alan kirjallisuus ja teosten sisällönkuvailut sekä mediataiteen erityisalojen asiantuntijat. Luotu käsitteistö on linkitetty ja lisätty myös Wikidataan, jossa se on kansainvälisen yhteisön hyödynnettävissä.

OMA – Mediataiteen ontologian toteutuksesta vastaa informaatikko Mira Rissanen yhteistyössä M-cultin Minna Tarkan kanssa. Wikidata-tukena toteutukselle on ollut Susanna Ånäs. Pääyhteistyökumppanina on Kansalliskirjaston ylläpitämä Finto-palvelu. Ontologia on osa MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hanketta, jota koordinoi Suomen Mediataideverkosto. Hanketta tukevat Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Opetus- ja kulttuuriministeriö, AVEK ja Koneen säätiö.