MEHI

MEHI-hankkeen tunnuksessa tekstin alla on Tuomo Tammenpään suunnittelema digitaalinen siveltimenveto.
MEHI-hankkeen tunnuksessa tekstin alla on Tuomo Tammenpään suunnittelema digitaalinen siveltimenveto.

MEHI – Mediataiteen historia Suomessa

Suomen Mediataideverkosto ry toteuttaa MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hankekokonaisuuden 2021–2023. Kotimaisen mediataiteen esihistoriaa voidaan jäljittää Eric Tigerstedtin elokuvallisiin äänisignaalikokeiluihin 1920-luvulle. MEHI-hanke varmistaa mediataiteen satavuotisen historiatiedon kestävän taltioimisen ja välittymisen tulevaisuuteen. Sen huipentaa kansainvälinen seminaari ja suomalaisen mediataiteen antologia. Hankekokonaisuus yltää vuoden 2023 loppuun kattaen historiatyön huolellisen dokumentoinnin ja tulevaisuussuunnitelman.

MEHI – Mediataiteen historia Suomessa:

  • luo mediataiteen viitetietokannan, erityissanaston ja luettelointikäytännöt (fi-sve-eng)
  • julkaisee ontologian Fintossa ja Wikidatassa 
  • luovuttaa mediataiteen tietokannan Kansallisgallerian säilytettäväksi
  • julkaisee tietokannan oman kokoelmasivuston Finnassa
  • kehittää teosten konservointiosaamista, pitkäaikaissäilytystä ja pohjoismaista osaamisvaihtoa
  • joukkoistaa historiatietoa avoimeen wiki-ympäristöön ja järjestää kansainvälisen seminaarin
  • tilaa artikkeleita alan huippuasiantuntijoilta ja julkaisee Suomen mediataiteen antologian
  • käännättää ja julkaisee artikkelikokoelman, aikajanan ja historiatietoja media-art-finland.fi -sivustolla