Mediataideverkosto

Suomen mediataideverkosto.

Suomen Mediataideverkosto ry:n toiminnan tarkoituksena on lisätä alan toimijoiden välistä yhteistyötä. Yhdistys edistää mediataiteen kulttuurista ja yhteiskunnallista asemaa Suomessa, sekä luo ja ylläpitää kotimaisia ja kansainvälisiä kontakteja.

Suomen Mediataideverkosto ry perustettiin joulukuussa 2009 ja liitettiin yhdistysrekisteriin 24.9.2010.