Mediataiteen materiaaleja.
MEHI-hankkeessa luodaan ja luetteloidaan suomalaisen mediataiteen tietokantaa. Valokuva: Vesa Puhakka / AV-arkki.

Suomen Mediataideverkosto ry on mediataidealan yhteistyöorganisaatio, jonka tarkoituksena on lisätä alan toimijoiden välistä yhteistyötä.

Yhdistys edistää mediataiteen kulttuurista ja yhteiskunnallista asemaa Suomessa, sekä luo ja ylläpitää suomalaisen mediataiteen kotimaisia ja kansainvälisiä kontakteja.

Suomen Mediataideverkosto ry perustettiin joulukuussa 2009. Suomen Mediataideverkosto ry – Nätverket för Mediakonst i Finland rekisteröitiin yhdistysrekisteriin 24.09.2010.

Vuosina 2021–2023 Mediataideverkoston toiminta keskittyy MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hankkeeseen.