Suomen Mediataideverkosto ry on mediataidealan yhteistyöorganisaatio, jonka tarkoituksena on lisätä alan toimijoiden välistä yhteistyötä.

Yhdistys edistää mediataiteen kulttuurista ja yhteiskunnallista asemaa Suomessa, sekä luo ja ylläpitää suomalaisen mediataiteen kotimaisia ja kansainvälisiä kontakteja.

Suomen Mediataideverkosto ry perustettiin joulukuussa 2009. Yhdistys rekisteröitiin yhdistysrekisteriin 24.09.2010 nimellä Suomen Mediataideverkosto ry, Nätverket för Mediakonst i Finland.