MuuMediaFestivaali

Kuopion videofestivaalit, mina näen-esite 1989.

Minä näen – Kuopion kansainvälinen videofestivaali 1989.

AV-arkki järjesti Kuopion kansainväliset videofestivaalit vuosina 1989–1990. Seuraavana vuonna tapahtuma siirtyi pääkaupunkiseudulle ja nimettiin uudelleen. MuuMediaFestivaalia järjestettiin 1991–1998. Vuosina 2000–2001 AV-arkki järjesti uutta Avanto-festivaalia, joka myöhemmin itsenäistyi omaksi yhdistyksekseen. Vuosina 2002–2009 AV-arkki kokosi View – videotaiteen katselmuksia.
MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hankkeessa digitoitiin AV-arkin tuottamien festivaalien aineistoja. 

1989 perustettu AV-arkki käynnisti samana jo vuonna yhdessä videopajojen kanssa Kuopion kansainvälisen videofestivaalin. Toisena vuonna festivaalin teokset näkyivät myös Helsingissä rautatieasemalle pystytetyllä monitoriseinällä.

Vuonna 1991 festivaali siirtyi pääkaupunkiseudulle, laajeni mediataiteeseen ja sai nimekseen MuuMediaFestivaali­. Näytännöt ja performanssit järjestettiin Helsingissä ja näyttelyt Espoon Otso-galleriassa. Esillä oli laajasti mediataiteen eri lajeja, kuten CD­-rom-taidetta, robotiikkaa, tietokoneanimaatioita, musiikkivideoita ja radikaalia dokumenttielokuvaa. Myös televisioon tuotettiin esityssarjoja, kuten Videopolis­ (1993–1995) ja mediataiteen keskustelu Late Night Show ­(1995).

MuuMediaFestivaali-esite 1993.

MuuMediaFestivaali 1993, esite, suunnittelija: Milla Moilanen

Viimeinen MuuMediaFestivaali järjestettiin vuonna 1998. Vuonna 2000 AV-arkki käynnisti sähköisen taiteen Avanto-festivaalin, joka sittemmin itsenäistyi omaksi yhdistyksekseen. Vuosina 2002–2009 AV-arkki järjesti View – videotaiteen katselmusta

view03 lentolehtinen.

view03, lentolehtinen, kuva: Juha van Ingen ”Waterfall”

Koko AV-arkin arkisto vuosilta 1989–2008 on lahjoitettu Kansallisgallerian arkistokokoelmaan (2010, THAA14). Yksi MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hankkeen tavoitteista oli arkistoon sisältyvien MuuMediaFestivaalin asiakirjojen digitointi ja luettelointi. Yhteistyössä Kansallisgallerian kanssa paperiarkisto avattiin skannattavaksi ja luetteloitavaksi. Digitoitu aineisto on talletettu sekä Kansallisgalleriaan, jossa se on tutkijoiden saavutettavissa, että AV-arkkiin, yhdistyksen omaan käyttöön.


MEHI-hankkeen tunnuksessa tekstin alla on Tuomo Tammenpään suunnittelema digitaalinen siveltimenveto.

MuuMediaFestivaalin digitointi- ja luettelointityön toteuttivat AV-arkin arkistokoordinaattori Vesa Puhakka ja siviilipalvelushenkilö Alfons Fellman. Työ toteutettiin osana MEHI – Mediataiteen historia Suomessa –hanketta, jota rahoittivat AVEK, Koneen Säätiö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Oskar Öflundin säätiö, Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden.

Mediataideverkoston rahoittajat.

Suomen Mediataideverkoston johtamaan MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hankekonsortioon 2021–2023 kuuluivat AV-arkki ry, Mediakulttuuriyhdistys M-cult ry, MUU ry, Poike Productio Oy, Suomen biotaiteen seura ry ja Suomen valotaiteen seura FLASH ry.

MEHI-konsortion logot.