Mediekonst material.

Nätverket för Mediakonst i Finlands syfte är att öka samarbete mellan aktörer inom området.

Föreningen främjar mediekonstens kulturella och sociala ställning i Finland samt skapar och upprätthåller inhemska och internationella kontakter.

Under 2021–2023 fokuserar Nätverket för Mediakonst på projektet MEHI – Mediekonsthistoria i Finland.