Suomen Mediataideverkosto ry perustettu

Suomen mediataideverkosto.

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 10.5.2010

Suomen Mediataideverkosto on uusi yhdistys, jonka tavoitteena on kehittää kotimaista mediataiteen kenttää ja sen kansainvälistymistä. Yhdistyksen perustajajäsenet ovat Alternative Party, AV-arkki, Cartes, FixC, MUU ry, m-cult ja Pikseliähky. Yhdistyksen väliaikaiset sivut on avattu nyt osoitteessa www.mediataide.fi.

Verkoston on tarkoitus toimia kevyenä organisaationa, joka mahdollistaa eri toimijoiden välisen yhteistyön. Tämä on vaihtoehtoinen malli keskitetyille kulttuurivaihdon organisaatiolle. Mediataideverkoston toimintaa kehitetään ja jäsenkuntaa laajennetaan vaiheittain.

Yhdistyksen puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain ja kiertää organisaatiossa, ensimmäisen vuoden puheenjohtajana toimii AV-arkki / Hanna Maria Anttila.

Mediataide on tunnustettu yhtenä Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä taidemuodoista. Monialaisen, poikkitaiteellisen alan innovaatiovoima median ja teknologian kentillä on merkittävä. Mediataiteen piirissä tehty mediamuotojen ja liikkuvan kuvan kielen uudistaminen toimii inspiraatiolähteenä muille luoville aloille.