Tekijänoikeus 101

Tietopaketti tekijänoikeudesta (2023)

CC BY 4.0: Susanna Ånäs.

Tekijänoikeus 101, Susanna Ånäs.
Tekijänoikeuden alkulähteet.
Hyötynäkökulma tekijänoikeuteen.
Tekijän oikeus.
Tekijänoikeus suojaa 
kirjallisia ja taiteellisia teoksia.
Suomessa kirjallinen tai taiteellinen teos voi olla kaunokirjallinen tai selittävä, kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen, arkkitehtuurin, käsityön tai teollisen taiteen tuote.
Tekijänoikeudet vaihtelevat eri oikeusjärjestelmissä.
Teos.
Aina kun luodaan teos, se on automaattisesti tekijänoikeussuojan piirissä siitä hetkestä lähtien, kun se alkaa muotoutua, rekisteröintiä ei tarvita.
Mitä voidaan suojata tekijänoikeudella?
Lähioikeudet.
Tekijänoikeuden ylittävää teollis- ja tekijänoikeussuojaa.
Tavaramerkki, patentti, teollis-
mallioikeudet.
Perinteinen tieto ja perinteinen kulttuuri-ilmaisu.
Tekijänoikeus suojaa tekijän moraalisia ja taloudellisia oikeuksia.
Moral rights.
Economic rights.
Tekijä.
Tekijä.
Tilaustyö.
Omistusoikeus vs. tekijänoikeus.
Poikkeuksia ja rajoituksia.
Oikeus käyttää tekijänoikeudella suojattua aineistoa uudelleen ilman lupaa on turvattu monilla tekijänoikeuden poikkeuksilla ja rajoituksilla.
Tekijänoikeuden poikkeuksia.
Public domain.
Tekijänoikeus päättyy lopulta.
Teos tulee vapaaseen käyttöön (public domain), kun tekijänoikeuden suoja päättyy.
Lähteet.