Styrelse

Styrelsen 2023–2024:

Ordförande & kassör: Hanna Maria Anttila
Vice ordförande: Piritta Puhto
Sekreterare: Juhani Räisänen

Tarja Ervasti / Mia Kivinen (FASH rf)
Juhani Räisänen / Timo Soppela (MUU rf)
Piritta Puhto / Lisa Kalkowski (Föreningen för biokonst i Finland rf)
Sulo Kolehmainen (Äänen lumo rf)
Heidi Tikka (M-cult rf)
Hanna Maria Anttila / Elena Näsänen (AV-arkki rf)