Styrelse

Styrelse 2021–2022

Ordförande: Hanna Maria Anttila
Vice ordförande: Mia Kivinen
Sekreterare, kassör: Minna Tarkka

Hanna Maria Anttila / Elena Näsänen (AV-arkki rf)
Juhani Räisänen / Vera Arjoma (MUU rf)
Minna Tarkka (m-cult rf)
Andrew Paterson (Piknik Frequency rf) 
Erich Berger / Piritta Puhto (Föreningen för biokonst i Finland rf)
Katarina Karppinen (Valmed rf)
Mia Kivinen (FASH rf)