Medlemsorganisationer

Suomen mediataideverkosto.

Nätverket för Mediakonst i Finlands syfte är att öka samarbete mellan aktörer inom området. Föreningen främjar mediekonstens kulturella och sociala ställning i Finland samt skapar och upprätthåller inhemska och internationella kontakter.

Medlemsorganisationer

AV-arkki (grundare)

Art & Craft School Robotti (sedan 2015)

Northern Media Culture Association Magneetti ry (sedan 2014)

M-cult ry (grundare)

MUU ry (grundare)

Piknik Frequency ry / Pixelache Helsinki (grundare)

Suomen biotaiteen seura ry (sedan 2010)

Suomen valotaiteenseura FLASH ry (sedan 2020)

Valmed ry (sedan 2014)

Äänen Lumo ry (sedan 2011)