Nätverket för Mediakonst

Suomen mediataideverkosto.

Nätverket för Mediakonst i Finlands syfte är att öka samarbete mellan aktörer inom området. Föreningen främjar mediekonstens kulturella och sociala ställning i Finland samt skapar och upprätthåller inhemska och internationella kontakter.

Nätverket för Mediakonst i Finland grundades i december 2009 och registrerades den 24 september 2010.

Under 2021–2023 fokuserade Nätverket för Mediakonst på projektet MEHI – Mediekonsthistoria i Finland.