Metadata om finländska mediekonstverk i Wikidata!

Kuva: Marikki Hakola, CC BY-SA.

Metadata om nästan tusen finländska mediekonstverk i en internationell databas!

MEHI – Mediekonsthistoria i Finland har åren 2021–2022 sammanställt en databas med metadata om nästan 1 000 finska mediekonstverk. Databasen innehåller bl.a. verkens namn, årtal då de skapades och information om arbetsgruppen. Våren 2023 delas databasens innehåll på den finska tjänsten Finna.fi.

I januari 2023 länkades metadata från mediekonstdatabasen till den internationella Wikidata-databasen. Det är en databas som byggts upp av frivilliga och som stöder Wikipedia. Susanna Ånäs, expert på öppna data, ansvarade för projektet och hjälptes av informatikerna Mira Rissanen och Sandra Lindblom.

– De metadata som vi samlat in om mediekonstverk liknar finska museernas metadata om konstverk de har i samlingarna. I Wikidata är sättet att samla och ordna data lite annorlunda och därför kunde vi inte dela all data där. Det krävdes en hel del arbete för att få ihop två olika databaser, men vi ville ändå öppna metadata om mediekonst internationellt, säger informatikern Sandra Lindblom.

Mediekonsthistoria i Finland-projektet har fört information om mediekonstverk samt personer och grupper förknippade med verken till Wikidata. Allt material som förts till Wikidata kan hittas här. Mediekonstverk kan också sökas i Wikidata, t.ex. med verkets eller konstnärens namn.


Bild: Marikki Hakolas PRE (1984) är ett av de verk vars metadata MEHI – Mediekonsthistoria i Finland har fört till i Wikidata. Bild av Marikki Hakola, CC BY-SA.
Text: Sandra Lindblom