Ontologin

Ontologin för mediekonst (OMA)

OMA – Ontologin för mediekonst

Mediekonst är en relativt ny och föränderlig konstform som karaktäriseras av nya tekniker och hybridgenrer. Följaktligen är fältets terminologi otillräcklig, instabil och till stor del ostrukturerad. Terminologin utgör en utmaning för konstmuseer och andra organisationer som arbetar med att katalogisera och ställa ut mediekonst.

OMA – Ontologi för mediekonst är en specialontologi som publicerades i juni 2022 i tjänsten Finto på tre språk (fi, sv, en). Ontologin omfattar mediekonstens mångfald, dess genrer och parallella konstformer, samt dess centrala tekniker, estetiska frågor, teman och metoder. Termer från ontologin var anknytades till eller tilläggas i Wikidata för att gynna det internationella samfundet.


Mediekonsthistoria i Finland,
under texten i MEHI-projektets logotyp finns ett digitalt penseldrag designat av Tuomo Tammenpää.

Inom ramen för projektet MEHI – Mediekonstens historia i Finland skapade M-cult länkade dataresurser för mediekonst. Ontologin för mediekonst (OMA) sammanställdes av informatikern Mira Rissanen i samarbete med M-cults verksamhetsledare Minna Tarkka och Wikidata-experten Susanna Ånäs. Huvudsamarbetspartnern för ontologin var Nationalbibliotekets Finto-service. Ontologin var en del av projektet MEHI – Mediekonstens historia i Finland som finansierades av AVEK, Konestiftelsen, undervisnings- och kulturministeriet, Oskar Öflunds stiftelse, Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden.

Bidragsgivare.

I projektkonsortiet MEHI – Mediekonstens historia i Finland – 2021–2023 som leddes av Nätverket för mediakonst ingick Av-arkki rf, Mediakulturföreningen M-cult rf, MUU rf, Poike Productio Oy, Föreningen för biokonst i Finland rf och Föreningen för ljuskonst i Finland FLASH rf.

MEHI-konsortion logot.