Ontologin

Ontologin för mediekonst (OMA)

OMA – ontologin för mediekonst

Mediekonst är en relativt ny och föränderlig konstform som karaktäriseras av nya tekniker och hybridgenrer. Följaktligen är fältets terminologi otillräcklig, instabil och till stor del ostrukturerad. Terminologin utgör en utmaning för konstmuseer och andra organisationer som arbetar med att katalogisera och ställa ut mediekonst.

Inom ramen för projektet MEHI – Mediekonstens historia i Finland kommer M-cult att skapa länkade dataresurser för mediekonst. Ontologin för mediekonst (OMA) är en specialontologi som kommer att publiceras i tjänsten Finto på tre språk (fi, sv, en) som en del av KOKO-ontologin. Termer från ontologin kommer också att anknytas till eller tilläggas i Wikidata för att gynna det internationella samfundet.

Ontologin kommer att omfatta mediekonstens mångfald, dess genrer och parallella konstformer, samt dess centrala tekniker, estetiska frågor, teman och metoder. Ett av målen är att inkludera historiska begrepp i ontologin för att spåra förändringar inom fältet.

Ontologin byggs upp med hjälp av internationella tesaurer, termsamlingar från publikationer och beskrivningar av konstverk. Workshoppar för experter ordnades för att berika vokabulären med termer förknippade med bland annat ljuskonst, ljudkonst och biokonst.

Ontologin sammanställs av informatikern Mira Rissanen i samarbete med M-cults verksamhetsledare Minna Tarkka och Wikidata-experten Susanna Ånäs. Huvudsamarbetspartnern för ontologin är Nationalbibliotekets Finto-service. Ontologin är en del av projektet MEHI – Mediekonstens historia i Finland som koordineras av Nätverket för Mediakonst i Finland. Projektet har möjliggjorts genom bidrag från Finska Kulturfonden, Svenska kulturfonden, AVEK, Konestiftelsen och Undervisnings- och kulturministeriet.