MuuMediaFestival

Kuopion videofestivaalit, mina näen-esite 1989.

Minä näen – den internationella videofestivalen i Kuopio 1989.

AV-arkki arrangerade den internationella videofestivalen i Kuopio åren 1989–1990. Året därpå flyttade evenemanget till huvudstadsregionen och bytte namn. MuuMediaFestival arrangerades 1991–1998. Åren 2000–2001 var AV-arkki arrangör för den nya Avanto-festivalen, som senare blev en självständig förening. Inom ramen för festivalen View ordnade AV-arkki videokonstmönstringar åren 2002–2009. Materialet från de festivaler som AV-arkki producerat har digitaliserats inom projektet MEHI – Mediekonstens historia i Finland

AV-arkki grundades 1989 och startade redan samma år den internationella videofestivalen i Kuopio, i samarbete med videoverkstäderna. Det andra året visades festivalens verk också på en monitorvägg på Helsingfors järnvägsstation.

År 1991 flyttade festivalen till huvudstadsregionen, utvidgades att omfatta också mediekonst och fick namnet MuuMediaFestival. Förevisningarna och performancerna skedde i Helsingfors och utställningarna visades i galleri Otso i Esbo. Ett brett spektrum av olika mediekonstformer visades upp, som CD­rom-konst, robotik, datoranimationer, musikvideor och radikal dokumentärfilm. Man producerade också serier för tv, bland annat Videopolis (1993–1995) och diskussionsprogrammet Late Night Show om mediekonst (1995).

MuuMediaFestivaali-esite 1993.

MuuMediaFestivaali 1993, broschyr

Den sista MuuMediaFestivalen ordnades 1998. År 2000 startade AV-arkki festivalen Avanto som hade fokus på elektronisk konst och senare blev en självständig förening. Inom ramen för festivalen View ordnade AV-arkki videokonstmönstringar åren 2002–2009. 

view03 lentolehtinen.

view03, flygblad, foto: Juha van Ingen ”Waterfall”

AV-arkkis hela arkiv från åren 1989–2008 har donerats till Nationalgalleriets arkivsamlingar (2010, THAA14). Ett av syftena med projektet MEHI – Mediekonstens historia i Finland var att digitalisera och katalogisera MuuMediaFestivalens dokument, som ingår i arkivet. I samarbete med Nationalgalleriet öppnades pappersarkivet för att skannas och katalogiseras. Det digitaliserade materialet bevaras både i Nationalgalleriet, där det är tillgängligt för forskare, och i AV-arkki för föreningens eget bruk.


Mediekonsthistoria i Finland,
under texten i MEHI-projektets logotyp finns ett digitalt penseldrag designat av Tuomo Tammenpää.

Arbetet med att digitalisera och katalogisera materialet från MuuMediaFestivalerna utfördes av AV-arkkis arkivkoordinator Vesa Puhakka och civiltjänstgöraren Alfons Fellman. Arbetet gjordes som ett led i projektet MEHI – Mediekonstens historia i Finland, som finansierades av AVEK, Konestiftelsen, undervisnings- och kulturministeriet, Oskar Öflunds stiftelse, Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden.

Bidragsgivare.

I projektkonsortiet MEHI – Mediekonstens historia i Finland – 2021–2023 som leddes av Nätverket för mediakonst ingick Av-arkki rf, Mediakulturföreningen M-cult rf, MUU rf, Poike Productio Oy, Föreningen för biokonst i Finland rf och Föreningen för ljuskonst i Finland FLASH rf.

MEHI-konsortion logot.