Materialbank

I vilken form samlas data om konstverk och evenemang för MEHI-databasen?

Information om mediekonst samlas i MEHI-databasen på ett sätt som gör det enkelt att hitta, återanvända och öppna data på olika plattformar. Enhetlig och systematisk datainsamling är centrala i skapande av kvalitativa dataresurser. Därför har MEHI-projektet skapat riktlinjer för katalogiseringen av konstverk och evenemang. Guiden finns som en Google Docs-fil och frågor och kommentarer kan tilläggas i filen. Riktlinjerna är för tillfälle endast tillgängliga på finska, men en översättning kommer att göras senare. Katalogeringsriktlinjerna i MEHI-projektet är baserade på museernas katalogiseringsstandarder.