Materialbank

I vilken form samlades data om konstverk och evenemang för MEHI-databasen?

Information om mediekonst samlades i MEHI-databasen på ett sätt som gör det enkelt att hitta, återanvända och öppna data på olika plattformar. Enhetlig och systematisk datainsamling är centrala i skapande av kvalitativa dataresurser. Därför skapade MEHI-projektet riktlinjer för katalogiseringen av konstverk och evenemang. Katalogeringsriktlinjerna i MEHI-projektet var baserade på museernas katalogiseringsstandarder.