Konservering

Eric Tigerstedt: Amplitudljudteckning på film.
Eric Tigerstedt: Amplitudljudteckning på film, 1915?. Bild: Eric Tigerstedt -samling / Tekniska museet.

Konserveringsplaner för mediekonst

Kopplingen mellan mediekonsten och den ständigt förändrande teknologin är ett problem för det långsiktiga bevarandet av konstverken. Även nya konstverk kan snabbt bli hotade. Projektet MEHI – Mediekonstens historia i Finland kartlade situationen och genomförde ett pilotprojekt i konservering av mediekonst genom att göra konserveringsplaner för centrala konstverk. Deras konserveringsplaner kom att offentliggöras så att de är tillgängliga vid planering av utställningar och konstverkens långtidsbevarande.

Konserveringsplanerna gjordes i samarbete med konstnärer, samlingsorganisationer, nordiska samarbetspartner och Yrkeshögskolan Metropolia. Målet var att dela kunskap för allmänhetens bruk och att vidareutveckla professionella standarder, utbildning, forskning och samlingsarbete.

Behovet av ökad kompetens inom bevarande av mediekonst har lyfts fram i strategier och undersökningar av AV-arkki (2015), Frame Contemporary Art Finland (2018) och Metkos-projektet vid Yrkeshögskolan Metropolia (2021).

Målet var att skapa tio konserveringsplaner för tio olika finska mediekonstverk från olika decennier. MEHI-projektets konservator utredede de valda verkens historia, kontext, innebörd och kondition och skapade konserveringsplaner på basis av utredningarna. De tio konstverken som undersökdes i projektet valdes av MEHI-projektets expertgrupp. Konserveringsplanerna spelar en central roll i bevarande av konstverken.

Konserveringsplanerna för mediekonstverken kan innehålla bland annat:

  • betydelseanalyser
  • kartläggningar av historiska kontexter
  • utredningar av konstverkens historia
  • konstnärernas uppfattningar om konstverken
  • beskrivningar av konstverken, deras mått och egenskaper
  • utvärderingar av konstverkens funktionsduglighet och relaterad dokumentering
  • utvärderingar av skicket av konstverkens enskilda delar
  • kartläggningar av möjligheterna att byta ut konstverkens delar
  • beskrivningar av ideala bevarandeförhållanden och instruktioner för hantering
  • utvärderingar på behovet av konservering och eventuella konserveringskostnader

Konserveringsplanerna sammanställs genom bland annat intervjuer med konstnärer, läsning av litteratur och praktiska undersökningar som görs åt utvalda konstverk.

Konserveringsplanerna bearbetas till skriftliga rapporter. Planerna och grundläggande information om konstverken sparades i MEHI-databasen.

Blanketten som använts för samlande av information om konstverken har utvecklats av Anniina Hatakka och den kan laddas ner för eget bruk från MEHI-projektets hemsidas materialbank (Konservoinnin suunnittelun ja raportoinnin lomake, på finska)


Mediekonsthistoria i Finland,
under texten i MEHI-projektets logotyp finns ett digitalt penseldrag designat av Tuomo Tammenpää.

I projektet MEHI – Mediekonstens historia i Finland ansvarade Föreningen för ljuskonst i Finland FLASH rf för konserveringsplanerna tillsammans med sina konservatorer Anniina Hatakka och Karoliina Hämäläinen.
Projektet MEHI finansierades av AVEK, Konestiftelsen, undervisnings- och kulturministeriet, Oskar Öflunds stiftelse, Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden.

Bidragsgivare.

I projektkonsortiet MEHI – Mediekonstens historia i Finland – 2021–2023 som leddes av Nätverket för mediakonst ingick Av-arkki rf, Mediakulturföreningen M-cult rf, MUU rf, Poike Productio Oy, Föreningen för biokonst i Finland rf och Föreningen för ljuskonst i Finland FLASH rf.

MEHI-konsortion logot.