Konservering

Eric Tigerstedt: Amplitudljudteckning på film.
Eric Tigerstedt: Amplitudljudteckning på film, 1915?. Bild: Eric Tigerstedt -samling / Tekniska museet.

Konserveringsplaner för mediekonst

Kopplingen mellan mediekonsten och den ständigt förändrande teknologin är ett problem för det långsiktiga bevarandet av konstverken. Även nya konstverk kan snabbt bli hotade. Projektet MEHI – Mediekonstens historia i Finland kartlägger situationen och genomför ett pilotprojekt i konservering av mediekonst genom att göra konserveringsplaner för centrala konstverk. Deras konserveringsplaner kommer att offentliggöras så att de är tillgängliga vid planering av utställningar och konstverkens långtidsbevarande.

Konserveringsplanerna kommer att göras i samarbete med konstnärer, samlingsorganisationer, nordiska samarbetspartner och Yrkeshögskolan Metropolia. Målet är att dela kunskap för allmänhetens bruk och att vidareutveckla professionella standarder, utbildning, forskning och samlingsarbete.

Behovet av ökad kompetens inom bevarande av mediekonst har lyfts fram i strategier och undersökningar av AV-arkki (2015), Frame Contemporary Art Finland (2018) och Metkos-projektet vid Yrkeshögskolan Metropolia (2021).

Målet är att skapa tio konserveringsplaner för tio olika finska mediekonstverk från olika decennier. MEHI-projektets konservator utreder de valda verkens historia, kontext, innebörd och kondition och skapar konserveringsplaner på basis av utredningarna. De tio konstverken som undersöks i projektet har valts av MEHI-projektets expertgrupp. Konserveringsplanerna spelar en central roll i bevarande av konstverken.

Konserveringsplanerna för mediekonstverken kan innehålla bland annat:

  • betydelseanalyser
  • kartläggningar av historiska kontexter
  • utredningar av konstverkens historia
  • konstnärernas uppfattningar om konstverken
  • beskrivningar av konstverken, deras mått och egenskaper
  • utvärderingar av konstverkens funktionsduglighet och relaterad dokumentering
  • utvärderingar av skicket av konstverkens enskilda delar
  • kartläggningar av möjligheterna att byta ut konstverkens delar
  • beskrivningar av ideala bevarandeförhållanden och instruktioner för hantering
  • utvärderingar på behovet av konservering och eventuella konserveringskostnader

Konserveringsplanerna sammanställs genom bland annat intervjuer med konstnärer, läsning av litteratur och praktiska undersökningar som görs åt utvalda konstverk.

Konserveringsplanerna bearbetas till skriftliga rapporter. Planerna och grundläggande information om konstverken kommer att sparas i MEHI-databasen. Blanketten som använts för samlande av information om konstverken kan laddas ner för eget bruk från MEHI-projektets hemsidas materialbank. MEHI strävar efter att publicera ytterligare rapporter och rekommendationer för främjandet av det långsiktiga bevarandet av mediekonst.

Finlands ljuskonstförening FLASH ansvarar för konserveringsplanerna i MEHI-projektet. Karoliina Hämäläinen arbetade som projektets konservator 2021 och Anniina Hatakka har jobbat som projektets konservator sedan årsskiftet.