MEHI-projektinfo

Mediekonsthistoria i Finland loggan.
Under texten i MEHI-projektets logotyp finns ett digitalt penseldrag designat av Tuomo Tammenpää.

Projektanställda

  • Karoliina Hämäläinen, konservator
  • Anniina Hatakka, konservator
  • Petri Kuljuntausta, redaktör
  • Sandra Lindblom, informatiker
  • Tuuli Penttinen-Lampisuo, projektproducent
  • Tytti Rantanen, redaktör
  • Mira Rissanen, informatiker
  • Minna Tarkka, projektansvarig
  • Heidi Tikka, redaktör

Nätkommunikation

Under projektet MEHI – Mediekonsthistoria i Finland 2021–2023 redigerades, utformades och utvecklades webbsidorna och nyhetsbreven för Nätverket för Mediakonst i Finland av designer Anne Virta och producent Tuuli Penttinen-Lampisuo från Poike Productio.

Projektproduktion

Tuuli Penttinen-Lampisuo, producenten av Poike Productio, ansvarade för projektet MEHI – Mediekonsthistoria i Finlands förstudie, projektproduktion, finansieringsansökningar, kontrakt, projektteam och konsortiesamarbete, evenemangsproduktioner, projektkommunikation och rapportering.

Konsortiet

Nätvärket för Mediakonst i Finland producerade projektet MEHI i ett konsortium som omfattar AV-arkki, m-cult, MUU, Poike Productio, Föreningen för biokonst i Finland och FLASH Föreningen för ljuskonst i Finland.

MEHI-konsortium loggar.

Expertgruppen och redaktionskommittén

Hanna Maria Anttila, Annette Arlander, Laura Beloff, Pekka Kantonen, Kati Kivinen, Mia Kivinen, Petri Kuljuntausta, Teemu Lehmusruusu, Riikka Niemelä, Tuuli Penttinen-Lampisuo, Perttu Rastas, Juhani Räisänen, Minna Tarkka (ordförare), Heidi Tikka, Nina Toppila

I samarbete med

Bidragsgivare

Bidragsgivare.