Antologi

Den finländska mediekonstens första århundrade 

Suomalaisen mediataiteen ensimmäinen vuosisata -antologia.

Antologin Suomalaisen mediataiteen ensimmäinen vuosisata är den första heltäckande presentationen av den finländska mediekonstens mångskiftande fält. Verket beskriver mediekonstens historia från och med de tidiga experimentmakarna och uppfinnarna i början av 1900-talet. Bland andra mediekonstgenrer presenteras video-, ljus- och ljudkonst, elektronisk litteratur, digital och interaktiv konst samt biokonst. Boken är redigerad av Heidi Tikka (huvudredaktör), Petri Kuljuntausta, Tytti Rantanen och Minna Tarkka.

Antologins tematiska kapitel granskar mediekonstens praxis och strukturer som formas i växelverkan med förändringarna inom kulturen, teknologin, samhället och ekologin. Den historiska överblicken lyfter fram glömda element och synar den kulturella diskussionen inom området under olika perioder. En kronologisk tidslinje registrerar betydelsefulla händelser och företeelser inom branschen. I den rikt illustrerade boken presenteras verk av mer än 150 konstnärer. Boken är skriven av drygt 30 experter inom området. Antologin har 264 sidor. Den säljs i PARVS webbutik och i bokhandlar och kostar 45 euro.

Boken är producerad av Nätverket för Mediakonst i Finland, Konestiftelsen är huvudfinansiär och Kustannusosakeyhtiö Parvs är utgivare.

Kustannusosakeyhtiö Parvs logo.

Mediekonsthistoria i Finland,
under texten i MEHI-projektets logotyp finns ett digitalt penseldrag designat av Tuomo Tammenpää.

Antologin Suomalaisen mediataiteen ensimmäinen vuosisata förverkligades som en del av projektet MEHI – Mediekonstens historia i Finland, som finansierades av AVEK, Konestiftelsen, undervisnings- och kulturministeriet, Oskar Öflunds stiftelse, Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden.

Bidragsgivare.

I projektkonsortiet MEHI – Mediekonstens historia i Finland – 2021–2023 som leddes av Nätverket för mediakonst ingick Av-arkki rf, Mediakulturföreningen M-cult rf, MUU rf, Poike Productio Oy, Föreningen för biokonst i Finland rf och Föreningen för ljuskonst i Finland FLASH rf.

MEHI-konsortion logot.