Suomen Mediataideverkoston lausunto koskien taiteen keskustoimikunnan kehittämisesitystä

Suomen mediataideverkosto.

tktlausunnot2010@minedu.fi
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Kirjaamo, PL 29, 00023 Valtioneuvosto.

Ehdotuksessa suunniteltu visuaalisten taiteiden toimikunta yhdistäisi elokuvan, kuvataiteen, valokuvataiteen, mediataiteen ja sarjakuvan avustusten myöntämisen ja sitä kautta kentän kehittämisen yhden päätäntäelimen alaisuuteen. Näiden kaikkien taiteenalojen vaatimukset, tuotantorakenteet ja kustannukset ovat hyvin erilaisia. Jo pelkästään elokuvan ja mediataiteen esittämiskontekstit ja merkittävät kansainväliset tapahtumat ovat keskenään hyvin erilaisia. Suomen Mediataideverkoston mielestä toimikuntia tulee edelleen olla useampia suunnitellun yhden toimikunnan sijasta. Mielestämme toimikuntien nimittäminen on asetusasia, ei lakiasia. Niin sanottujen visuaalisten alojen toimikuntien määrä voidaan myöhemmin asettaa säädöksellä tarkoitusta vastaavaksi määräksi.

Miten taataan mediataiteen asiantuntijuuden säilyminen toimikuntien koon supistuessa? Nykyisessä esityksessä parhaimmassakin tapauksessa mediataiteen hakemuksien arviointi kasautuisi yhdelle tai kahdelle henkilölle, jolla on asiantuntijuutta. Mielestämme tässä tapauksessa vertaisarvioinnin periaate ei toteudu riittävällä tavalla. Nykyisessä esityksessä myös virkamiesarvioinnin määrä lisääntyy esittelykäytännön myötä. Tähän ehdotukseen liittyy sama asiantuntijuuden ongelma – esittelevällä virkamiehellä olisi suuri valta hakemusprosessissa ja tämä vaatisi häneltä kohtuuttoman laajaa taiteen asiantuntijuutta.

Pelkonamme on että uudistuksen myötä ns. perinteisemmät taidemuodot haukkaavat ison osan rahoituksesta vertaisarvioinnin puuttuessa. Mediataide on yksi kansainvälisesti näkyvimmistä taidemuodoistamme ja uudistuksen myötä sen kehitys on uhattuna. Esitys ei rakenna pohjaa tulevaisuudelle, jossa yhä useampi uusi taidelaji syntyy.

Esitetty uudistus palvelee lähinnä hallinnon omia tarpeita unohtaen taiteen alojen erityispiirteet ja -tarpeet.  Esitys asettaa kyseenalaiseksi 60-luvulta asti käytössä olleen Arms Lenght-käytännön, jonka mukaan valtio säilyttää käsivarren etäisyyden taiteen sisäisiin asioihin ja arvottamiseen, myös rahoitukseen.

Suomen Mediataideverkosto (www.mediataide.fi) on yhdistys, joka edistää mediataiteen organisaatioiden yhteistyötä ja kehittää koko kentän toimintaa ja kansainvälisyyttä. Verkoston toimii kevyenä organisaationa, joka mahdollistaa eri toimijoiden välisen yhteistyön. Yhdistyksen perustajajäseniä ovat Alternative Party ry, AV-arkki, Cartes, FixC, MUU ry, m-cult ja Pixelache/Pikseliähky.

Helsingissä 16.8.2010

Suomen Mediataideverkosto ry:n hallitus