MEHI-portfolio

Suomen Mediataideverkosto ry koordinoi vuosina 2021–2023 MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hanketta. Hanke vahvisti alan tietoinfrastruktuuria kokoamalla mediataiteen ontologian ja viitetietokannan sekä avoimen tiedon ohjeet. Historiatietoa taltioitiin digitoimalla MuuMediaFestivaalin arkistoja. Mediataiteen säilyttämiseen erityiskysymyksiin syvennyttiin konservointisuunnitelun keinoin. Vuonna 2023 PARVS julkaisi Suomalaisen mediataiteen ensimmäinen vuosisata -antologian. MEHI-hanke toteutettiin seitsemän organisaation yhteishankkeena, jota rahoittivat AVEK, Koneen säätiö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden sekä esiselvitysvaiheessa Oskar Öflundin säätiö.

MEHI-hankkeen tunnuksessa tekstin alla on Tuomo Tammenpään suunnittelema digitaalinen siveltimenveto.

Suomen Mediataideverkoston johtamaan MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hankekonsortioon 2021–2023 kuuluivat Av-arkki ry, Mediakulttuuriyhdistys M-cult ry, MUU r.y., Poike Productio Oy, Suomen biotaiteen seura ry ja Suomen valotaiteen sera FLASH ry.

MEHI-konsortion logot.
Mediataideverkoston tukijat.