Mediekonsthistoria i Finland MATERIAL

Eric Tigerstedt: Amplitudiäänipiirros filmille.
Eric Tigerstedt: Amplitudiäänipiirros filmille, 1915?. Kuva: Eric Tigerstedt -kokoelma, Tekniikan museo.

Man kan se Eric Tigerstedts filmrelaterade experiment med ljudsignaler på 1920-talet som den första impulsen till mediekonsten i Finland. I hundra år har den mångsidiga, i ständig utveckling stadda mediekonsten förutsett och speglat förändringar inom konst, teknologi, miljö och samhälle. Vid sidan av den rörliga bilden och videokonsten, ljud- och ljuskonsten uppstår hela tiden nya genrer, som nät-, AI-, spel- och biokonst.

De internationella framgångarna är ett bevis på den inhemska mediekonstens kvalitet och det intresse den väcker. Däremot är mediekonstens nationella informationsinfrastruktur rätt bristfällig och arkiveringen av verken bygger i hög grad på databaser som upprätthålls av organisationerna inom området. Mediekonstens anknytning till den föränderliga teknologin medför också problem när det gäller verkens beständighet över tid: även nya verk kan snabbt bli hotade.

Genom att skapa en hållbar databas- och terminologipraxis inom området och samla och publicera branschens historia heltäckande, bygger MEHI en bro mellan den information som organisationerna samlat och de nationella minnesorganisationerna. MEHI genomför en pilotstudie om konservering av mediekonst, genom att välja ut historiska nyckelverk och utarbeta instruktioner för deras rekonstruering, med tanke på kommande framföranden och långsiktigt bevarande.

Databas över mediekonst

MEHI • INFO