MEHI-hanke hakee konservaattoria

MEHI-hankkeen tunnus on Tuomo Tammenpään suunnittelema digitaalinen siveltimenveto.

Tule tekemään suomalaisen mediataiteen historiaa ja jatkamaan hyvin käynnistynyttä mediataiteen konservointisuunnittelua!

Suomen mediataideverkosto toteuttaa MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hankkeen 2021–2023. Hankkeessa luodaan mediataiteen tietokanta, laaditaan mediataiteen asiasanasto sekä kerätään suomalaisen mediataiteen historiatietoa.

Etsimme konservaattoria projektityöhön.

Konservaattorin tehtävänä on laatia konservointisuunnitelmia erilaisille mediataideteoksille. Teoksiin voi liittyä liikkuvaa kuvaa, ääntä, koodia ja mediateknologiaa. Konservaattori selvittää teosten säilytettävyyttä, konservointiprosesseja ja toiminnallisuutta koskevia kysymyksiä ja laatii niistä kirjallisen ja kuvallisen raportin. Työ sisältää muun muassa taiteilijoiden haastattelemista, teosten koepystytystä ja dokumentointia. Suuren osan työstä voi tehdä etänä. Koepystytyksiä ja dokumentointia tehdään esimerkiksi taiteilijoiden työhuoneilla tai väliaikaisissa studiotiloissa.

Työ tehdään vuoden 2022 aikana. Työnantaja on Suomen valotaiteen seura FLASH ry.

Tavoitteena on laatia 4–5 konservointisuunnitelmaa, jotka talletetaan ja mahdollisuuksien mukaan myös julkaistaan palvelemaan mediataiteen säilyttämistä ja konservoinnin kehittämistä Suomessa ja kansainvälisesti.

Tehtävä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden syventyä mediataiteen konservoinnin erityiskysymyksiin yhteistyössä MEHI-hanketiimin ja asiantuntijaryhmän kanssa. Asiantuntijaryhmä myös nimeää konservointisuunnittelun kohteiksi otettavat teokset.

Työ edellyttää omatoimista, avointa ja tutkivaa asennetta, sillä valmiita vastauksia mediataiteen konservointiin ei juurikaan ole tarjolla!

Toivomme hakijoilta konservaattorin koulutusta tai muuta soveltuvaa korkeakoulutusta ja kiinnostusta mediataiteeseen. Hankkeen kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti, joista edellytämme vähintään yhden sujuvaa suullista ja kirjallista hallintaa.

MEHI-hanketta toteutetaan konsortiona Suomen valotaiteen seura FLASH ry:n lisäksi myös kuudessa muussa mediataideorganisaatiossa.

Työsopimus tehdään osa-aikaisena ja määräaikaisena, hakijoiden toiveista ja osaamiskokonaisuudesta riippuen.

Palkka on 2.250 euroa / kk.
Työaika on 30 h / vko.
Työn kesto on vähintään 4 kuukautta.
Koeaika on 1 kk.

Työtä on mahdollista tehdä myös päätyön tai opintojen ohessa, jolloin työ voidaan jakaa pidemmälle ajanjaksolle vuoden 2022 aikana ja palkka suhteutetaan sen mukaisesti. Työ sopii esimerkiksi konservaattorille tai alaan perehtyneelle tutkijalle tai tekniikan ammattilaiselle, joka haluaa laajentaa osaamistaan mediataiteeseen.

Työsuhde solmitaan mahdollisimman pian. Konservaattori voi työskennellä myös laskutusperusteisesti oman yrityksensä lukuun.

Haku on avoinna 1.2.2022 asti, mutta voimme kutsua kiinnostavia hakijoita haastatteluun jo aikaisemminkin.

Hakemuksen muoto on vapaa, lisäksi cv ja mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedot.

Tiedustelut mielellään ti 18.1. kello 10-15
Puh. 050 535 8916 / Tuuli Penttinen-Lampisuo, tuottaja

Hakemukset sähköpostitse tuuli (at) media-art-finland.fi
www.media-art-finland.fi

MEHI-hanketta tukevat Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Koneen säätiö ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeessa tehdään yhteistyötä muun muassa Kansallisgallerian, Kansalliskirjaston ja Museoliiton sekä Suomen Mediataideverkoston jäsenjärjestöjen kanssa.