Lausunto Taiteen edistämiskeskusta koskevasta lakiesityksestä (HE 52/2012)

Suomen mediataideverkosto.

Suomen Mediataideverkosto haluaa kunnioittavasti tuoda Sivistysvaliokunnan kokoukseen 5.9.2012 tiedoksi vielä lausuntonsa Taiteen edistämiskeskusta koskevasta lakiesityksestä (HE 52/2012).


Suomen Mediataideverkosto ry:n mielestä uusin lakiesitys (HE 52/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sisältää osittaisia parannuksia aiempiin versioihin nähden, mutta esityksestä löytyy vielä huomattavia epäkohtia mm. uusien, kasvavien taiteenalojen näkökulmasta. Siksi haluammekin korostaa seuraavia näkökohtia:

• Taiteen edistämiskeskuksen tehtävä rajattava selkeästi taiteen edistämiseen, ei koko inhimillistä toimintaa koskevaan kulttuuriin

• Taiteen edistämiskeskuksen tulee ottaa yhdenvertaisesti huomioon myös nykytaiteen uudet, kasvavat alueet

• Vertaisarviointi tulee säilyttää taidealakohtaisena asiantuntemuksena

• Toimikunnilla säilytettävä oikeus nimetä jaostoja

Taiteen tekemisen luonteeseen kuuluu jatkuva uudistuminen. Taiteen edistämisessä tulee avata visiota myös tulevaisuuteen ja edistää taidetta aidosti kentällä jo nyt havaittavien kasvumerkkien mukaan. Uusia taidealueita syntyy jatkuvasti ja jo pelkästään niiden ”tunnistaminen” vaatii yhä monialaisempaa asiantuntemusta. Uusi laki esittää taiteilija-asiantuntijoiden määrän huomattavaa vähentämistä, kun tarve olisi todellisuudessa juuri päinvastoin sen monipuolistamisessa. Myös taidealakohtaisten toimikuntien määrä tulee säilyttää vähintääkin nykyistä vastaavalla tasolla (9 toimikuntaa + 1 taidealakohtainen jaosto). Ehdotammekin että lakiin kirjataan toimikuntien minimimäärä, joka olisi 10. Visuaalisten taiteiden kirjo on niin runsas, että yksi alan suurtoimikunta tulisi jatkossa pitämään sisällään 1-2 asiantuntijaa kutakin taiteenalaa kohden. Näin esimerkiksi mediataiteen asiantuntijuus saattaisi keskittyä yhteen henkilöön, jonka vastuu päätöksistä olisi kohtuuttoman suuri.

Vain taidealakohtainen asiantuntemus voi taata taiteilijoiden yhdenvertaisen kohtelun ja mahdollistaa uusien alojen tunnistamisen ja huomioimisen järjestelmässä. Siksi myös mahdollisuus perustaa jaostoja tulee säilyttää laissa edelleen. Se on joustava ja nopea tapa reagoida taiteen kentällä tapahtuviin muutoksiin ja takaa taiteilijoiden oikeudenmukaisen kohtelun hakuprosesseissa.

Kunnioittaen,

Markus Renvall, puheenjohtaja/ Suomen Mediataideverkosto ry

Suomen Mediataideverkosto on mediataiteen yhteistyöorganisaatio, jonka tarkoituksena on lisätä alan toimijoiden välistä yhteistyötä. Vuonna 2009 perustettuun verkostoon kuuluu yhdeksän keskeistä mediataiteen järjestöä: AV-arkki, Alternative Party ry, CARTES, FixC, M.A.R.I.N. – Media Art Research Interdisciplinary Network, m-cult, MUU ry, Pixelache Helsinki, Poikkitaiteellinen yhdistys Poike ry, Suomen biotaiteen seura ry, Äänen Lumo ry.