Lausunto Taiteen edistämiskeskuksen asetusluonnoksesta

Suomen mediataideverkosto.

5.11.2012

Viite: Lausuntopyyntö OKM69/010/2011

Asia: Valtioneuvoston asetusluonnos Taiteen edistämiskeskuksest

Mediataide on ollut kansainvälisesti näkyvimpiä suomalaisen taiteen muotoja. Tästä huolimatta vuonna 2011 Taiteen keskustoimikunta – kuulematta alan keskeisiä toimijoita – päätti olla perustamatta uutta mediataiteen jaostoa. Mediataiteen apurahojen käsittely siirrettiin Taiteen keskustoimikunnan päätöksellä valokuvataidetoimikunnalle, mikä kuitenkin päätti perustaa itse mediataiteen jaoston alaisuuteensa.

Nyt Suomen Mediataideverkosto ry haluaa ilmaista huolensa, kun asetusluonnoksen pohjalta edistämiskeskuksen päätäntävaltaa ollaan keskittämässä liikaa johtajalle. Asetuksen mukaan johtaja yksin päättäisi taiteen edistämisen kannalta tärkeiden strategialinjausten lisäksi myös siitä, miten taiteen määrärahoja jaettaisiin eri taiteenalojen välillä – tai kenties jopa jätettäisiin jollekin taiteenalalle kokonaan jakamatta. Lisäksi esitämme että johtajan kelpoisuusvaatimuksiin kirjataan taiteen laaja-alainen asiantuntijuus.

Suomen Mediataideverkosto pitää tärkeänä, että asetukseen kirjataan

4 §: Johtaja kehittää yhteistyössä taideneuvoston kanssa keskuksen toimintaa

5 §: Johtajan kelpoisuusvaatimuksiin kirjataan taiteen laaja-alainen asiantuntijuus

6 §: Nimetessään taidetoimikuntien sihteereitä johtajan on kuultava kyseistä valtion taidetoimikuntaa

Positiivisena asiana pidämme että taideneuvosto voi asettaa valtion taidetoimikuntaan tai alueelliseen taidetoimikuntaan vertaisarviointiin liittyviä asioita valmistelevia jaostoja.

Helsingissä 5.11.2012

Markus Renvall, puheenjohtaja

Suomen Mediataideverkosto ry

Suomen Mediataideverkosto on mediataiteen yhteistyöorganisaatio, jonka tarkoituksena on lisätä alan toimijoiden välistä yhteistyötä. Vuonna 2009 perustettuun verkostoon kuuluu yhdeksän keskeistä mediataiteen järjestöä: AV-arkki, Alternative Party ry, CARTES, FixC, M.A.R.I.N. – Media Art Research Interdisciplinary Network, m-cult, MUU ry, Pixelache Helsinki, Poikkitaiteellinen yhdistys Poike ry, Suomen biotaiteen seura ry, Äänen Lumo ry.