Lausunto koskien AVEKin tulevaisuutta, liittyen tallennuskorvausmaksun laajentamiseen vuoden 2011 hallitusohjelmassa.

Suomen mediataideverkosto.

Lausunto 29.11.2010

Oikeusministeri Tuija Brax
Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin

ASIA: Lausunto koskien AVEKin tulevaisuutta, liittyen tallennuskorvausmaksun laajentamiseen vuoden 2011 hallitusohjelmassa.

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen pääasiallisen tulonlähteen, niin sanotun kasettimaksun, mahdollinen poistaminen on saanut suomalaiset dokumenttielokuvan sekä mediataiteen tekijät erittäin huolestuneiksi.

Suomalainen audiovisuaalinen kulttuuri on tiukasti sidoksissa AVEKin toimintaan. Tallennuskorvausmaksun muuttaminen ajanmukaiseksi, koskemaan päätelaitteita ja muita nykyaikaisia tallentamismuotoja, on elinehto sekä AVEKin että suomalaisen audiovisuaalisen kulttuurin tulevaisuudelle.

Suomalaisen dokumenttielokuvan ja mediataiteen edustajien kanta on että AVEKin toiminta on turvattava ja sitä on kehitettävä myös vuoden 2011 jälkeen

AVEKin kansainvälisesti ainutlaatuinen toimintamalli on ollut tärkeä tekijä suomalaisen mediataiteen ja dokumenttielokuvan monimuotoisuuden ja kansainvälisen menestyksen taustalla. AVEK myöntää tukea elokuvan eri lajityyppien kehittelyyn ja kulttuurivientiin, audiovisuaalisen alan tekijöiden jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä festivaalien ja tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi AVEK myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon.

AVEK on avainasemassa tuotantojen laajemman rahoituspohjan varmistumisessa. Esimerkiksi Suomen elokuvasäätiö tukee hankkeita, joissa on mukana myös muita rahoittajia. AVEK on asiantuntijaorganisaationa ollut tärkeässä asemassa monien ensisilmäyksellä ei-kaupallisten, mutta myöhemmin kansainvälisesti menestyneiden dokumenttielokuvien, kuten esimerkiksi Miesten vuoro, rahoittamisessa. Sama koskee mediataiteen- ja kokeellisen elokuvan tuotantoja, joista Eija-Liisa Ahtilan elokuvateokset ovat vaikuttavia esimerkkejä.

AVEK on kustannustehokkain audiovisuaalisen kulttuuriin tukija Suomessa. AVEK toimii joustavasti ja taiteilijalähtöisesti ja sen myöntämät pienetkin yksittäiset avustukset mahdollistavat usein suurten taiteellisten hankkeiden kasvun ja kansainvälisten polkujen aukeamisen.

AVEKin osoittama tuki mediataide- ja dokumenttielokuvan kentän toimijoille on esimerkillistä.AVEKin asiantuntevan toiminnan jatkuminen ja kehittäminen on elinehto suomalaisen audiovisuaalisen kulttuurin kehittymiselle ja kansainväliselle menestykselle.

Helsingissä 29.11.2010

Hanna Maria Anttila
Puheenjohtaja, Suomen Mediataideverkosto ry.
www.mediataide.fi

Susanne Helke
Dokumentaarisen elokuvan professori, Aalto yliopisto

Salla Tykkä
Vt. Liikkuvan kuvan professori, Tila-aikataiteen osasto, Kuvataideakatemia

Iris Olsson
Puheenjohtaja, Dokumenttikilta ry.
www.dokumenttikilta.fi