Kannanotto liittyen meneillään olevaan Taiteen keskustoimikunnan uudistamisprosessiin

Suomen mediataideverkosto.

Taiteen keskustoimikunta päätti 26.1.2011 järjestetyssä kokouksessa lakkauttaa erillisen mediataiteen jaoston ja siirtää mediataiteen hakemuksien käsittelyn valokuvataidetoimikunnan alaisuuteen. TKT ehdottaa, että jatkossa toimikunnan nimeksi muutettaisiin valokuva- ja mediataidetoimikunta. Tämä uudistus on kyseenalainen sekä asiantuntemuksen että kustannussäästöjen näkökulmasta. Valokuva- ja mediataiteen tuotantorakenteet, esittämiskontekstit ja tuotantokustannukset ovat hyvin erilaisia ja näin ollen kyseisiä taiteenaloja koskeva päätöksenteko tarvitsee erityyppistä asiantuntemusta. Yhdistetyssä komiteassa työskentelevät asiantuntijat joutuisivat käymään läpi satoja hakemuksia, jotka eivät kuulu heidän oman asiantuntemuksensa piiriin. Jos asiantuntijoiden määrää kustannussyistä vähennetään, asettuu vertaisarvioinnin periaate kyseenalaiseksi.

Tällä kannanotolla haluamme painottaa, että käynnissä olevassa Taiteen keskustoimikunnan uudistamisprosessissa on taattava riittävä asiantuntemus, vertaisarvioinnin periaate ja kentän edustus mediataidetta koskevissa päätöksissä. Me allekirjoittaneet haluamme yhdessä Taiteen keskustoimikunnan kanssa kehittää mediataidetta koskevaa päätöksentekoa. Toivomme, että Suomen Mediataideverkoston ja muiden kentän toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä mediataiteen asiantuntijoita valittaessa ja mediataidetta koskevia tukirakenteita uudistettaessa.

Taiteen keskustoimikunta on suhtautunut myönteisesti mediataiteen alaan ja osallistunut alan kulttuuripolitiikan tutkimukseen ja kansainvälisiinkin tapahtumiin. Eri mietinnöissä on luotu hyvät perusteet sille, että mediataidejaoston sijaan voitaisiin perustaa mediataidetoimikunta. Kunnes lakimuutos on mahdollinen, tulee mediataiteen tukipäätökset tehdä siihen asti alan asiantuntijoista koostuvassa elimessä.

Helsingissä 10.2.2011

Eija-Liisa Ahtila, taiteilija, taiteen akateemikko

Hanna Maria Anttila, toiminnanjohtaja AV-arkki ry, Suomen mediataideverkosto ry:n puheenjohtaja

Laura Beloff, taiteilija, tutkija University of Plymouth

Erich Berger, taiteilija, koordinaattori Suomen Biotaiteen seura

Terike Haapoja, taiteilija, tutkija / Elomedia- tutkijakoulu

Marikki Hakola, mediataiteilija, ohjaaja

Päivi Hintsanen, Live Herring / Keski-Suomen elokuvan ja mediakulttuurin läänintaiteilija

Juha Huuskonen, taiteilija, taiteellinen johtaja Pikseliähky-festivaali

Juha van Ingen, FixC osuuskunta

Jari Kallio, taiteilija, puheenjohtaja Arte ry

Tanja Koponen, taiteilija, tuntiopettaja, Taideteollinen korkeakoulu

Petri Kuljuntausta, äänitaiteilija, elektronisäveltäjä, Äänen Lumo ry:n perustaja

Anne Lehtelä, puheenjohtaja Rajataide ry

Marita Liulia, mediataiteilija

Minna Långström, taiteilija, Liikkuvan kuvan lehtori, Tila-aikataiteen osasto, Kuvataideakatemia

Asko Mäkelä

Tapio Mäkelä, mediataiteilija, puheenjohtaja, Marin Association ry

Ilppo Pohjola

Vesa Puhakka, taiteilija, AV-arkki ry:n levityspäällikkö

Perttu Rastas

Seppo Renvall , taiteilija

Hannele Romppanen, taiteilija, puheenjohtaja Muu ry

Timo Soppela, toiminnanjohtaja Muu ry

Tea Stolt, puheenjohtaja M-cult ry

Minna Tarkka, toiminnanjohtaja M-cult ry

Salla Tykkä, taiteilija, Vt. Liikkuvan kuvan professori, Tila-aikataiteen osasto, Kuvataideakatemia

Vesa Vehviläinen, taiteilija, AV-arkki ry:n puheenjohtaja

Kari Yli-Annala, taiteilija, tutkija, kuraattori, Liikkuvan kuvan historian, teorian ja käytännön tuntiopettaja ja

koordinaattori, Kokeellisten taiteiden nomadinen akatemia

Eero Yli-Vakkuri, mediataiteilija

Kati Åberg, mediataiteilija

Heidi Tikka, mediataiteilija, tuotantoneuvoja, AVEK