Esiselvitys suomalaisen mediataiteen historiasta

Suomen mediataideverkosto.

Suomen Mediataideverkosto ry tiedottaa

Vapaa julkaistavaksi
7.9.2020

Suomen Mediataideverkosto toteuttaa syys-lokakuun 2020 aikana esiselvityshankkeen, jossa kartoitetaan suomalaisen mediataiteen historian arkistoinnin, tutkimuksen ja historiankirjoituksen tilaa. Selvityshankkeessa laaditaan suunnitelma laajalle MEHI – mediataiteen historiahankkeelle, joka tallentaa ja julkaisee Suomen mediataiteen historiaa.

Mediataiteella tarkoitetaan taidetta, joissa media ja teknologia ovat taiteen välineenä tai aiheena. Taidemaailman perinteisten esitysympäristöjen ohella mediataide tulee koettavaksi arjen digitaalisissa ympäristöissä ja julkisissa tiloissa. Mediataiteen monialaiseen, laajenevaan kenttään kuuluvat muun muassa videoteokset, virtuaali- ja verkkoteokset, äänitaide, biotaide, mediaperformanssit ja vuorovaikutteinen taide.

“Suomalainen mediataide on kansainvälisesti tunnettua, mutta sen historia, tutkimus ja tallentaminen ovat vailla kestäviä ratkaisuja. Osa alan pioneereista on jo poistunut keskuudestamme, eikä teosten arkistoinnille ja pitkäaikaissäilytykselle ole kansallista toimintamallia. On korkea aika koota ja liittää mediataiteen historia osaksi kulttuurista muistia!”, sanoo ohjausryhmän puheenjohtaja Minna Tarkka.

Suomen Mediataideverkosto ry perustettiin kymmenen vuotta sitten. Yhdistykseen kuuluu 12 keskeistä suomalaista mediataidealan järjestöä eri puolilta maata. Mediataiteen historiahankkeen esiselvitystä tukee Oskar Öflundin säätiö.

MEHI – mediataiteen historiahankkeen esiselvityksen projektituottajaksi on nimetty Tuuli Penttinen-Lampisuo. “Esiselvitysvaiheessa kokoan verkostoa ja kartoitan arkistointitarpeita sekä luon asiantuntijaryhmän kanssa hankkeen toteutussuunnitelman. Toivon, että yksityishenkilöt ja organisaatiot, joilla on hallussaan etenkin varhaisia suomalaisen mediataiteen teoksia ja muita aineistoja, ottaisivat pian yhteyttä.”

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Tuuli Penttinen-Lampisuo, projektituottaja
mehi(at)mediataide.fi, p. 050 535 8916