Mediekonstdatabasen MATERIAL SV

Eric Tigerstedt: Amplitudiäänipiirros filmille.
Eric Tigerstedt: Amplitudiäänipiirros filmille, 1915?. Kuva: Eric Tigerstedt -kokoelma, Tekniikan museo.

Mediekonstdatabasen – insamlandet av materialet inleds

MEHI-projektets grund är en databas över finländska mediekonstens historia, olika genrer och tidsperioder från mitten av 1900-talet till 2020-talet. I databasen samlas 2 500 poster – information om konstverk, evenemang och aktörer – inklusive beskrivningar och metadata av verken och evenemangen. Den trespråkiga databasens språk är finska, svenska och engelska.

Databasen skapas som ett samarbete mellan 20 mediekonstorganisationer, festivaler, produktionsbolag och MEHI-informatikern Sandra Lindblom. Uppgifter om evenemang och konstverk samlas i ett enhetligt format i tabeller, därifrån uppgifterna exporteras till MuseumPlus-systemet som används av museibranschen.

Slutligen kommer databasens innehåll att publiceras i flera kanaler, vilket gör mediekonstens historia tillgängligt för miljontals användare i Finland och internationellt:

  • Finlands Nationalgalleris arkiv: allt material som samlats i databasen, samt annat MEHI-material, kommer att förvaras av Finlands Nationalgalleri, vilket gör materialet tillgänglig för forskare.
  • Finna: Information om konstverk publiceras i Finna och kompletteras med tematiska artiklar på MEHI-projektets egen Finna-startsida.
  • Europeana: Information om konstverk kommer att vara tillgängligt på nätet som en del av det gemensamma europeiska kulturarvet.
  • Wikidata: Databasen öppnas i Wikidata där den berikas som en del av den internationella gemenskapen kring informationsproduktion.

MEHI är ett historieprojekt och valet av databasens konstverk och evenemang är viktigt från historieskrivningens perspektiv. Syftet är att skapa en helhet som representerar mediekonstens innehållsmässiga, estetiska och tekniska mångfald samt den finländska mediekonstens faser och särdrag. Förutom klassikerna omfattar databasen mediekonstens mindre kända historia: nya förfaringssätt och bortglömda pärlor.

Avgränsningen av materialet görs i samarbete med de 20 partnerorganisationerna samt MEHI-expertgruppen. Dessutom kommer det att göras en förfrågan där MEHI-projektet samlar in förslag på verk som borde inkluderas i databasen.

Sammanställningen av databasen startar i februari 2022 och resultaten kommer att publiceras år 2023.