Åren 2021–2023 koordinerade Nätverket för Mediakonst i Finland rf projektet MEHI – Mediekonstens historia i Finland. Projektet stärkte branschens informationsinfrastruktur genom att sammanställa en ontologi och en referensdatabas för mediekonsten och nycklar till öppen information. Den historiska informationen bevarades genom digitalisering av MuuMediaFestivals arkiv. Genom konserveringsplanering fördjupade man sig i specifika frågor kring bevarande av mediekonst. År 2023 publicerade PARVS antologin Suomalaisen mediataiteen ensimmäinen vuosisata.


Portfolio bilder / Antologi: Omslagsdesign för Suomalaisen mediataiteen ensimmäinen vuosisata Tuomo Tammenpää. / Konservering: Video färgsättare (1971), foto av Perttu Rastas. / Mediekonstdatabasen foto av Vesa Puhakka. / MuuMediaFestival 1995 poster designer Ilppo Pohjola. / OMA – ontologin för mediekonst i tjänsten Finto. / Den finländska mediekonstens tidslinje: PRE av Marikki Hakola, CC BY-SA. Layout och bildhantering Anne Virta, Poike Productio.


Mediekonsthistoria i Finland,
under texten i MEHI-projektets logotyp finns ett digitalt penseldrag designat av Tuomo Tammenpää.

Projektet MEHI – Mediekonstens historia i Finland genomfördes som ett samarbete mellan sju organisationer och finansierades av AVEK, Konestiftelsen, undervisnings- och kulturministeriet, Oskar Öflunds stiftelse, Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden.

Bidragsgivare.

I projektkonsortiet MEHI – Mediekonstens historia i Finland – 2021–2023 som leddes av Nätverket för mediakonst ingick Av-arkki rf, Mediakulturföreningen M-cult rf, MUU rf, Poike Productio Oy, Föreningen för biokonst i Finland rf och Föreningen för ljuskonst i Finland FLASH rf.

MEHI-konsortion logot.