Suomen Mediataideverkosto ry koordinoi vuosina 2021–2023 MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hanketta. Hanke vahvisti alan tietoinfrastruktuuria kokoamalla mediataiteen ontologian ja viitetietokannan sekä avoimen tiedon ohjeet. Historiatietoa taltioitiin digitoimalla MuuMediaFestivaalin arkistoja. Mediataiteen säilyttämiseen erityiskysymyksiin syvennyttiin konservointisuunnitelun keinoin. Elokuussa 2023 PARVS julkaisi Suomalaisen mediataiteen ensimmäinen vuosisata -antologian ja tammikuussa 2024 järjestettiin Mediataiteen historia tulevaisuudessa -seminaari MUU Helsinki nykytaidekeskuksessa.


Portfoliokuvat / Antologia: Suomalaisen mediataiteen ensimmäinen vuosisata -antologian kannen suunnittelu Tuomo Tammenpää. / Avoin tieto: PRE (1984) Marikki Hakola, CC BY-SA. / Konservointi: Videoväritin (1971), kuva Perttu Rastas. / MuuMediaFestivaali 1995 juliste, suunnittelija Ilppo Pohjola. / Ontologia: OMA – Mediataiteen ontologia Finto-sanastopalvelussa. / Tietokanta: mediataiteen arkistomateriaalit, kuva Vesa Puhakka. Layout ja kuvankäsittely Anne Virta, Poike Productio.


MEHI-hankkeen tunnuksessa tekstin alla on Tuomo Tammenpään suunnittelema digitaalinen siveltimenveto.

MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hanke toteutettiin seitsemän organisaation yhteishankkeena, jota rahoittivat AVEK, Koneen säätiö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden sekä esiselvitysvaiheessa Oskar Öflundin säätiö.

MEHI-hankkeen tukijat.

Suomen Mediataideverkoston johtamaan MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hankekonsortioon 2021–2023 kuuluivat AV-arkki ry, Mediakulttuuriyhdistys M-cult ry, MUU ry, Poike Productio Oy, Suomen biotaiteen seura ry ja Suomen valotaiteen seura FLASH ry.

MEHI-konsortion logot.